Sunday, February 7, 2010

ARIEF HIDAYAT (YATIM MANGSA TSUNAMI)

Nama : Arief Hidayat
Tarihk Lahir : 22 Oktober 1987
Tempat Belajar : Universiti Kebangsaan Malaysia
Fakulti : Teknologi Sains Maklumat
Keputusan
Semester I : 2.20, II : 1.6, III : 2.50, IV : 2.75, V : 3 dan VI : 2.5.
Nama Ayah : Bustami Usman
Nama Ibu : Darwani Sulaiman
Akaun Bank : 1278-0000073-20-5 (CIMB)
" Terima kasih sudi membantu untuk meringankan biaya yang harus saya tanggung sungguhpun sudah separuh belajar, terima kasih.

No comments:

Post a Comment